BRUKTE MASKINER NORGE

Demontering
av maskiner

Hvis du føler deg usikker på hvordan du skal transportere maskinen din, vil vi sørge for at vi hjelper deg med dette! Vi har lang erfaring og stor beredskap for å demontere /montere og transportere alle typer verkstedsmaskiner i produksjonsindustrien.

Vi kan demontere og transportere maskinen din!

Trenger du å flytte noe med ekspertkompetanse innen demontering av maskiner? Brukte maskiner Norge består av eksperter på flere forskjellige områder som bruker sin kompetanse innen demontering, frakt og montering av maskiner for industrien.

Vi sørger for å holde orden når vi demonterer maskinene. Vi har lang erfaring med å pakke ut store industrianlegg, noe som betyr at vi har gode rutiner for å utarbeide dokumentasjon for både mekaniske og elektriske komponenter. Vi har dermed oversikt over alle deler og hvor de skal installeres etterpå, montering kan dermed gjøres av andre aktører.

Demontering og flytting av industrielle maskiner? Vi hjelper deg med hele prosessen. Vi tar gjerne imot fullstendige flyttinger der vi tar oss av demontering av alle maskiner, flytting og montering på et nytt sted. Det er ingen geografiske begrensninger for hvor vi utfører arbeidet, og hvis du ønsker å flytte store maskiner til utlandet, har vi en maskinpark for å utføre dette.

Moderne maskiner og kompetente ansatte

Brukte maskiner Norge kan tilby hele produktspekteret fra montering / demontering av individuelle maskiner til komplette anlegg. Med høy kompetanse, lang erfaring og en moderne maskinpark, kan vi tilby tjenester av høy kvalitet og sikkerhet.

Moderne maskiner og kompetente ansatte

Brukte maskiner Norge kan tilby hele produktspekteret fra montering / demontering av individuelle maskiner til komplette anlegg. Med høy kompetanse, lang erfaring og en moderne maskinpark, kan vi tilby tjenester av høy kvalitet og sikkerhet.

Hvis du vil ha mer informasjon om demontering av maskiner eller noen av våre andre tjenester, kan du kontakte oss

nb_NONorwegian