BRUKTE MASKINER NORGE

Vi kjøper din CNC dreiebenk uansett bruksområde

I den senere tid har det blitt et stadig større fokus på bærekraftig drift. Dette inkluderer blant annet et større fokus på gjenbruk av både maskiner og råvarer. Vi i CNC Norway AS ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling, og kjøper derfor din brukte CNC dreiebenk.

Dagens krav til moderne og oppdatert drift tilsier gjerne at bedriftens CNC maskiner stadig må skiftes ut. Det er imidlertid flere fordeler med å selge bedriftens eldre CNC maskiner. CNC Norway AS sørger for at bedriftens CNC dreiebenk kan brukes videre.

Stadig oppdatering av bedriftens CNC maskiner

For at produksjonen skal være effektiv er det viktig at bedriftens CNC maskiner fungerer tilstrekkelig. Det er også viktig at det tilrettelegges for en innovativ og konkurransedyktig produksjon.

Dette krever gjerne at bedriften stadig oppdaterer lokaler og CNC maskiner i den daglige driften. Det skal være enkelt å bytte en eldre CNC dreiebenk inn i en nyere variant. Vi sørger for at du raskt blir kvitt den gamle CNC dreiebenken.

Vi: 

  • Kjøper din brukte CNC dreiebenk
  • Gir nytt liv til din brukte CNC dreiebenk
  • Bidrar til en bærekraftig utvikling

 

Frigjør plass til bedriftens nye CNC dreiebenk

Vi hos brukte maskiner kjøper din gamle CNC dreiebenk når den skal skiftes ut. Slik unngår du at den gamle CNC dreiebenken må lagres over lengre tid. Når du selger CNC dreiebenken sørger du for å frigjøre lagringsplass i bedriftens lokaler.

Dette gjør det mulig å investere i nye CNC maskiner uten at kostnaden blir for høy. Det frigjøres plass i bedriftens lokaler, som kan brukes til bruk av andre maskiner. En oversiktlig arbeidsplass bidrar til en effektiv produksjon over tid.

Vi kjøper bedriftens CNC dreiebenk

CNC Norway AS kjøper din gamle CNC dreiebenk når bedriften ikke har bruk for den lengre. Dette tilsier at du raskt frigjør plass til nye CNC maskiner i bedriftens lokaler. Bedriften bidrar også aktivt til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling.

Hva skjer med den gamle CNC dreiebenken?

Vi hos CNC Norway AS reparerer og oppdaterer den gamle CNC dreiebenken, slik at den får nytt liv. Deretter kan den brukes av andre aktører. Gjenbruk er viktig for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Cnc Maskin

Om du vil ha mer informasjon om kjøp av CNC Dreiebenk eller andre maskiner, er du velkommen til å sende oss en e-post.

Stadig mer fokus på en bærekraftig utvikling

Det stilles stadig større krav til dagens bedrifter. For at produksjonen skal fungere, er det viktig at den er både effektiv og nøyaktig. En ny og moderne CNC dreiebenk sørger for at produksjonen fungerer slik den skal.

En CNC dreiebenk blir gradvis slitt om den brukes over lengre perioder. Når CNC maskinen skal skiftes ut, sparer bedriften på å selge den. I mange tilfeller kan en CNC dreiebenk brukes videre. Gjenbruk bidrar til en bærekraftig utvikling på sikt.

Scroll to Top